แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. 22,625 – 9,766 = .......