แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
65% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. 8,950 – 1,278 = .......