แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
25% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. 71,039 ตัวเลขหลักหมื่นมีค่าเท่าใด