แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
9 of 18
ข้อที่ 9. ข้อใดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 กก.