แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
10 of 18
ข้อที่ 10. เนื้อหมู 1 กิโลกรัม หนักกี่กรัม