แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
8 of 18
ข้อที่ 8. วิมลขายมังคุดไป 128 กิโลกรัม แล้วยังเหลือมังคุด 52 กิโลกรัม เดิมวิมลมีมังคุดกี่กิโลกรัม
เฉลย

128 + 52 = 180