แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
7 of 18
ข้อที่ 7. 2 กิโลกรัม ........ 3 กิโลกรัม ควรเติมเครื่องหมายใดลงในช่องว่าง