แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
33% Complete
6 of 18
ข้อที่ 6. ซื้อปู 2 กิโลกรัม 2 ขีด ซื้อกุ้ง 16 ขีด ซื้อปูหนักกว่ากุ้งกี่ขีด
เฉลย

1 กิโลกรัม = 10 ขีด ฉะนั้น 2 กิโลกรัม = 20 ขีด จะได้ 22-16 = 6