แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
33% Complete
5 of 18
ข้อที่ 5. เครื่องชั่งชนิดใดใช้ชั่งผัก ผลไม้