แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
33% Complete
4 of 18
ข้อที่ 4. 5 กิโลกรัม รวมกับ 1,000 กรัม มีค่าเท่ากับข้อใด
เฉลย

1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม