แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
33% Complete
17 of 18
ข้อที่ 17. สิ่งของใดต่อไปนี้ใช้เครื่องชั่งที่ต่างไปจากพวก
เฉลย

เครื่องชั่งน้ำหนักตัว