แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
16 of 18
ข้อที่ 16. เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อนควรชั่งสิ่งใด