แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
18 of 18
ข้อที่ 18. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 3 กิโลกรัม
เฉลย

1 กิโลกรัม = 10 ขีด 3 กิโลกรัม = 30 ขีด