แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
15 of 18
ข้อที่ 15. แตงกวาหนัก 500 กรัม มะเขือหนัก 400 กรัม นำมาชั่งรวมกันจะมีน้ำหนักกี่ขีด
เฉลย

500+400 = 900 กรัม 100 กรัม = 1 ขีด ดังนั้น 900 กรัม = 9 ขีด