แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
14 of 18
ข้อที่ 14. มาลัยชั่งน้ำหนักได้ 35 กิโลกรัม อีก 6 เดือนต่อมา ชั่งน้ำหนักอีกครั้งได้ 39 กิโลกรัม มาลัยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลกรัม
เฉลย

39-35 = 4