แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
33% Complete
13 of 18
ข้อที่ 13. 5 ขีด ........ 500 กรัม ควรเติมเครื่องหมายใดลงในช่องว่าง
เฉลย

1 ขีด = 100 กรัม