แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
12 of 18
ข้อที่ 12. ข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ 1 กิโลกรัม
เฉลย

10 ขีด เท่ากับ 1 กิโลกรัม ดังนั้น 100 ขีด เท่ากับ 10 กิโลกรัม