แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
89% Complete
11 of 18
ข้อที่ 11. ก่อนชั่ง เข็มบอกน้ำหนักของเครื่องชั่งต้องชี้ที่ตัวเลขใด