แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
25% Complete
7 of 16
ข้อที่ 7. สายวัดตัว ใช้วัดอะไร