แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
31% Complete
6 of 16
ข้อที่ 6. เชือกม้วนหนึ่งยาว 120 เซนติเมตร นำไปมัดของ 85 เซนติเมตร เหลือเชือกกี่เซนติเมตร
เฉลย

120-85 = 35