แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
31% Complete
5 of 16
ข้อที่ 5. เชือกยาว 58 เมตร ตัดไปใช้ 15 เมตร จะเหลือเชือกยาวกี่เมตร
เฉลย

58-15 = 43