แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
25% Complete
4 of 16
ข้อที่ 4. ความสูงของนักเรียน มีหน่วยวัดความยาวเป็นอะไร