แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
25% Complete
3 of 16
ข้อที่ 3. ถ้าจะวัดความยาวของหนังสือ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด