แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
100% Complete
2 of 16
ข้อที่ 2. ถ้าจะวัดความสูงของโต๊ะ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด