แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
100% Complete
15 of 16
ข้อที่ 15. แม่ซื้อผ้ามาทำปลอกหมอน 100 เซนติเมตร เหลือผ้าอยู่ 25 เซนติเมตร แม่ใช้ผ้าทำปลอกหมอนกี่เซนติเมตร
เฉลย

100-25 = 75