แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
100% Complete
14 of 16
ข้อที่ 14. ณรงค์สูง 150 .......... ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง