แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
25% Complete
16 of 16
ข้อที่ 16. บ้านของมนัสอยู่ห่างจากโรงเรียน 450 เมตร ถ้าเดินไป-กลับระหว่างบ้านของมนัสกับโรงเรียน ต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร
เฉลย

450+450 = 900 หรือ 450x2 = 900