แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
31% Complete
13 of 16
ข้อที่ 13. 100 เซนติเมตร เท่ากับข้อใด