แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
100% Complete
11 of 16
ข้อที่ 11. ถ้าจะวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด