แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. มีเสื้อ 4 ตัว กางเกง 3 ตัว รวมมีเสื้อและกางเกงกี่ตัว
เฉลย

4+3 = 7