แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. มีสมุด 5 เล่ม พี่ให้อีก 3 เล่ม จากโจทย์ ข้อใดถูกต้อง