แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. มีดินสอ 3 แท่ง แม่ซื้อให้อีก 2 แท่ง รวมมีดินสอกี่แท่ง
เฉลย

3+2 = 5