แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. 5 – 4 ผลลัพธ์คือข้อใด