แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. 9 – 0 ผลลัพธ์คือข้อใด