แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. 8 – 2 ผลลัพธ์คือข้อใด