แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. มีชมพู่ 7 ลูก แบ่งให้น้อง 3 ลูก จากโจทย์ ข้อใดถูกต้อง