แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. มีเงิน 9 บาท ซื้อขนม 2 บาท เหลือเงินกี่บาท
เฉลย

9-2 = 7