แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. มีแก้ว 8 ใบ แตกไป 3 ใบ เหลือแก้วกี่ใบ
เฉลย

8-3 = 5