แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. 5 + ...... = 5 ควรเติมตัวเลขใด