แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. 0 + 8 ผลลัพธ์คือข้อใด