แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
100% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. เพื่อนๆดื่มนมไป 7 แก้ว ดื่มน้ำหวานไป 6 แก้ว เพื่อนๆดื่มนมกับน้ำหวานรวมกันทั้งหมดกี่แก้ว