แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
100% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. ดาวอ่านหนังสือได้ 8 หน้า เดือนอ่านหนังสือได้มากกว่าดาว 4 หน้า เดือนอ่านหนังสือได้กี่หน้า