สี่เหลี่ยม ป.6
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

จากรูป จงหาพื้นที่รูปห้าเหลี่ยม ABEDC