สี่เหลี่ยม ป.6
50% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. สี่หลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งมีส่วนสูง 9.75 ซ.ม. และมีพื้นที่ 78 ตารางซ.ม. จะมีฐานยาวเท่าไร