กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน มีผู้ป่วยโรค ทางเดินหายใจ มากกว่า ผู้ป่วยโรคปากจำนวนกี่คน
เฉลย

โรคทางเดินหายใจ – โรคปาก = 33,000 – 6,000 = 27,000 คน