กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน ถ้า 15 % ของผู้ป่วยโรคคอเสียชีวิตจะมีคนเสียชีวิตกี่คน
เฉลย

15 % ของผู้เสียชีวิตเป็นโรคคอ ดังนั้นจึงเท่ากับ 15/100 x 15,000 = 2,250 คน