กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
70% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน โรคใดมีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด จำนวนกี่คน

เฉลย

โรคปาก มีจำนวน 10/100 x 60,000 = 6,000 คน โรคตา มีจำนวน 20/100 x 60,000 = 12,000 คน โรคคอ มีจำนวน 25/100 x 60,000 = 15,000 คน โรคทางเดินหายใจ 55/100 x 60,000 = 33,000 คน ข้อที่ถูกต้องคือข้อสามคือโรคทางเดินหายใจเเละจำนวนที่ถูกต้องคือ 33,000 คน