กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
90% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. รวมนักเรียนสามารถปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดกี่ต้น ตั้งเเต่วันจันทร์ – วันพุธ
เฉลย

รวมตั้งเเต่วันจันทร์ – วันพุธ = 150 + 210 +120 = 480 ต้น