กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
90% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. วันใดปลูกต้นไม้ได้น้อยที่สุดเเละมากที่สุดตามลำดับ
เฉลย

วันจันทร์ปลูกได้ 150 ต้น วันอังคารปลูกได้ 210 ต้น วันพุธปลูกได้ 120 ต้น วันพฤหัสบดีปลูกได้ 60 ต้น วันศุกร์ปลูกได้ 30 ต้น เพราะฉะนั้นวันอังคารปลูกได้มากที่สุดเเละวันศุกร์ปลูกได้น้อยที่สุด