กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
80% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

วันพฤหัสบดีนักเรียนปลูกต้นได้น้อยกว่าวันอังคารเท่าไหร่

เฉลย

วันอังคารปลูกได้ 210 ต้น เเละวันพฤหัสบดีปลูกได้ 60 ต้น เพราะฉะนั้นวันอังคารปลูกได้มากกว่า 210 – 60 = 150 ต้น